Küldetésben

Küldetésben 2023

Küldetésben 2023
Küldetésben 2023

Közös rendi kiadványunk 2023-as számának témája az eltelt 190 év kegyelemmel teli utazása.

 

123

 

Küldetésben 2018.

Nemzetközi magazinunk első számában egy-egy különleges szolgálati területen keresztül bemutatkoznak rendtartományaink.