Mátraalja Misszió

Alapítási év: 2013
Cím: 3262 Markaz, Fő út 120.
E-mail cím: tornayk[at]gmail[dot]com
Megbízott vezető: Tornay Krisztina M. Petra SSND

„Nemzetközi kongregáció tagjaiként felismerjük, hogy olyan látomásra van szükségünk, és olyan felelősségérzetet kell kifejlesztenünk magunkban, mely az egész világot átöleli. Nemzetközi mivoltunk arra késztet, hogy megosztott világunkban az egység tanúi legyünk; hogy új módon osszuk meg, amink van, különösen a szegényekkel és a peremre szorultakkal, és az egyetemes egyházban a szolgálat új módjait keressük.”
(Küldetéstek van, K 26 – részlet az iskolanővérek szabályából)

Mátraalja Misszió

Mátraalja három településén (Markaz, Halmajugra, Vécs) jelenleg négy nővérünk van jelen, önkéntes civil segítők bevonásával, helyi civil szervezetekkel együttműködve végeznek segítő munkát. Ez a munka sokrétű, az egyes települések lakosságának különböző igényeire felel:

  • Markazon a Röptető közösségi ház ad otthont a nyári napközis táboroknak a környék roma gyerekei számára. Az ott szervezett egyéb kulturális, művészeti és felnőttképző programok a környékbelieket és a Magyar Rendtartomány egészét is érintik, nővéreket és munkatársakat egyaránt
  • Halmajugrán kialakított központunkban 5-13 éves roma gyermekek részesülnek fejlesztőpedagógiai foglalkozásban, hitoktatásban, idén teljes munkaidőben ott tartózkodó nővérünk roma családpasztorációs munkát is végez a községben
  • Vécsen szintén rendszeresen szervezünk kulturális programokat, irodalmi foglalkozást, nyári tábort a helyi gyerekeknek. 2014-ben, a rendtartomány adományozta varrógépeken megindult a helyi asszonyok és fiatalok számára a kézimunka oktatás, ebből fejlődött ki a Boldogasszony Manufaktúrája

Bemutatkozó anyag a Boldogasszony Manufaktúráról


About our South Mátra Mission for the poor:

School Sisters of Notre Dame

The School Sisters of Notre Dame are an international congregation of women religious. The Hungarian Province ministers in three countries (Hungary, Romania, Serbia) with 63 sisters, 35 associates and nearly 600 coworkers in various institutions and missions.

 „As members of an international congregation, we recognize our obligation and opportunities to develop a world vision and a sense of global responsibility. Our internationality challenges us to witness to unity in a divided world; to discover unsuspected ways of sharing what we have, especially with the poor and marginalized; and to search for new channels of service in the universal church.”
(You are Sent, Constitution 26)

South-Matra Mission

Right now we have four sisters doing charitable work in three villages of the South-Mátra (Markaz, Halmajugra, Vécs), involving volunteer work from locals, students of our institutions, friends and supporters, and in collaboration with local civil organizations. The ministry is multilateral, includes a great variety of activities, each responding to a specific need of the residents of the villages

  • Markaz: the „Röptető” (’Aviary’) community center hosts summer day camps for Roma children of the neighboring villages. Other cultural events involve local citizens and the whole Hungarian Province, sisters and coworkers alike (summer art workshops, concerts, vocational trainings);
  • In our center set up in Halmajugra local children from the age 5 to 13 get after-school coaching, special education, religious education. This year we have a sister living and working there full-time, she also does pastoral care for the Roma families of the village;
  • In Vécs we also organize cultural events, literature workshops and summer day camps for the children regularly. In 2014 we started sewing classes for local women and youth, on sewing machines donated by the Province, this initiative evolved into the Manufactory of Notre Dame

Manufactory Brochure Page 1

Manufactory Brochure Page 2