Patrona Óvoda - Beiratkozás

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működő Patrona Óvodánkba szeretettel várjuk és fogadjuk a körzetes és körzeten kívüli gyermekek jelentkezését 2020. április 2. és április 20. között! Érdeklődni a +36 30 5595557 telefonszámon lehet. A jelentkezési lapot és a szándéknyilatkozatot elektronikus úton kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre: patronaovi@enternet.hu

gyerekek

Óvodánkról

Az óvoda a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként 19 éve működik katolikus intézményként, az önkormányzattal együttműködve. 2020 júliusától ismét a Szondi utca 65-ben fogadjuk a szülőket és a gyermekeket, a Szent Család templom mellett!

A Terézvárosi Önkormányzat által felújított, tornateremmel is bővített, a XXI. századi igényeknek megfelelő épületben, gazdag csoportszobai és udvari játékparkkal, focipályával, az örökös Zöld Óvoda rangnak megfelelő kiskerttel, interaktív környezettudatos nevelést biztosító eszközökkel, a teremtett világ szépségeit bemutatva kívánjuk a gyermekek óvodai éveit gazdagabbá tenni.

Azonos életkorú, fejlettségű gyermekek egy csoportban való nevelését tartjuk fontosnak a programjaink alapján.  A hatcsoportos óvodában szeptembertől lehetőségünk lesz a két és fél éves gyermekeket egy kisebb létszámú csoportban fogadni, nem csak a megadott kerületi körzetből.

Vállaljuk az érzékszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott, értelmileg lassabban fejlődő gyermekek integrált nevelését. Az elfogadó szeretettel végzett fejlesztő óvodapedagógusi munkát dajkák, pedagógiai asszisztensek, saját alkalmazású gyógypedagógusok, logopédusok segítik.

Minőségi munkánknak köszönhetjük, hogy két évtizede bíz meg bennünket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a leendő óvodapedagógus-hallgatók gyakorlati képzésével.

Pedagógiai  programunk lényeges eleme az anyanyelvi nevelés, a zenei nevelés, a hagyományos európai keresztény értékek és néphagyomány megőrzése, átadása.  A szülőknek nevelőtársa kívánunk lenni, mert valljuk, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket szépre, jóra és igazra nevelni játékkal, gondoskodással, értelmük nyitogatásával. A kölcsönös bizalom, a szülőkkel – gyermekekkel – óvodapedagógusokkal együtt megvalósított óvodai és óvodán kívüli programok, ünnepek  igazi közösségé formálják a Patronába lépőket.

A kiscsoportosoknak szóló speciális mozgásfejlesztésünk segíti a beszédkészség alakulását. A majdani sikeres iskolakezdést támogató „Mesezene módszert beépítjük nagycsoportosaink mindennapi tevékenységbe. „Múzeum a bőröndben programunk olyan művészeti nevelési eszköz, amelynek segítségével képzőművészeti reprodukciók megismerésén keresztül jutnak el az alkotás öröméhez a gyermekek, szervezetten és szabad játék keretében. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének erősítése átszövi napjainkat. A kiskert, a csoportszobákban tartható állatok gondozása mind jó lehetőség arra, hogy megismerjék, megszeressék világunkat.

Valljuk, akkor várhatjuk el, hogy felnőtt korban is védjék, óvják tegyenek is a környezetükért, embertársaikért, ha ezt megtapasztalják, megélik a mi példánkon keresztül is a hétköznapok közös, felszabadult játékában, tevékenységében.
Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt, csatlakozzanak a Patrona közösségéhez!

Óvodánk specialitásai

  • Két és fél éves gyermekek kis létszámú csoportba fogadása
  • Kiscsoportos speciális mozgásfejlesztés, beszédkészség-fejlesztés
  • Anyanyelvi és zenei anyanyelvi nevelés
  • Mesezene módszer, iskolaérettség elősegítése
  • Népitánc, néphagyományőrzés, hazaszeretetre nevelés
  • Sószoba, mint az egészségnevelés egyik eszköze
  • Ovi-Zsaru program

Szeretettel várom jelentkezésüket, a későbbi személyes találkozást a nevelőközösség nevében:

Farkasné Egyed Zsuzsanna
óvodavezető
Budapest, 2020. március 30.

logók

 

2020. március 31.