Ima a hivatás évére

Ma először hangzik fel osztálytermeinkben a hivatások éve imája. A rendtartományunkban idén meghirdetett hivatás évében minden hónap 20. napján saját hivatásukért, a hivatáskeresőkért, a körülöttük élők hivatásáért, rendünkért és új iskolanővéri hivatásokért imádkoznak tanítványaink. Az egyes korosztályokat külön-külön  tartományfőnöknői videoüzenetben hívtuk meg a közös imára.

Judit nővér Szovátán

Erdélyi missziónkban a meghívást személyesen mondta el Judit nővér a gyermekkórus tagjainak. Ezt követően a misszió vezetői, Gabi társult tagunk és Vera nővér saját hivatásukról tettek tanúságot. Hozzájuk kapcsolódott Luca, Kinga és Irén nővér, majd azok a fiatalok, akik a kórus tagjaiként nőttek fel, és most már saját élethivatásuk útját járják. Erről a meghitt találkozásról szólnak képeink. Szeretettel invitálunk mindenkit, hogy kapcsolódjon hozzánk az imában:

Imádság a hivatás évében hivatásokért

Istenünk, te Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia anyát arra hívtad, hogy Veled egyre bensőségesebb kapcsolatban, szerzetesként szentelje Neked életét.

Arra indítottad, hogy közösséget alapítson, melynek küldetése a nevelés által jobbá tenni a világot.

Bátorságot adtál neki, hogy kockáztasson, és merjen találkozni a szükséget szenvedőkkel, hogy velük is megismertesse a Te szeretetedet, és ezáltal ráébressze őket emberi méltóságukra, értékességükre.

Kérünk, áldd meg a Boldogasszony Iskolanővéreket és azokat, akik iskolanővérnek készülnek, hogy Terézia anya karizmájához hűen, közösségként és személyesen is gyógyító és éltető módon lehessenek jelen embertársaik körében! Add, hogy mély hittel, igaz nagylelkűséggel, krisztusi szeretettel és örömmel munkálkodva szolgálhassák a rájuk bízottakat!

Kérünk, áldd meg mindazokat, akik világi tanárként, nevelőként, munkatársként részesednek az iskolanővéri küldetésben! Add, hogy Jézus példája nyomán szívbéli örömmel, szeretettel és bölcsességgel tudják segíteni tanítványaikat abban, hogy hitből élő, keresztény értékek iránt elkötelezett nemzedékké váljanak!

Kérünk, áldd meg szerte a világon mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik a Boldogasszony Iskolanővérek óvodáiban, iskoláiban, kollégiumaiban és misszióiban tanulnak, növekednek. Add, hogy örömmel fedezzék fel Tőled kapott talentumaikat, és egyre jobban kibontakoztassák őket!

Vezess Szentlelkeddel, hogy Mária nyomán mi is ráébredjünk, mire hívsz minket, és milyen küldetést szánsz nekünk embertársaink körében és teremtett világunkban! Adj bátorságot a kereséshez és az útnak induláshoz, és segíts bennünket, hogy másokat is bölcs figyelemmel és tevékeny szeretettel támogassunk ebben!

Áldd meg, Urunk, azokat is, akik szükséget szenvednek. Őértük is kérünk Téged: küldj munkásokat aratásodba! Add, hogy legyenek olyan bátor szívű fiatalok, akik felismerik hívásodat, hogy iskolanővérként vagy más élethivatásban, Terézia anya bizalmával és bátorságával adják át Neked az életüket – a gyermekek, az ifjúság, a szegények és a társadalom peremén élők szolgálata által.

Ámen.

2020. február 20.