Támogassa adója 1%-ával a Boldogasszony Iskolanővérek Alapítványt!

Kedves barátaink, mindazok, akik eddig, és a jövőben is támogatják munkánkat!
Az idei évtől alapítványunk megváltozott néven, de ugyanazzal az adószámmal várja a felajánlásokat!

Tovább...

A Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi rendtartománya

  • négy komplex oktatási intézményt (óvodától érettségiig),
  • három egyetemi kollégiumot,
  • a Vajdaságban anyanyelvükön tanuló magyar lányok részére kollégiumot,
  • a Székelyföldön a Kodály-módszerrel oktató énekes iskolát és gyermekkórust,
  • a Mátraalja falvaiban roma missziót tart fenn;
  • munkatársai szakmai és személyi kibontakozását segítő képzéseket, konferenciákat szervez;
  • a rendtartomány több mint 60 nővére oktató-nevelő munkával, apostoli szolgálattal és imádságos jelenléttel munkálkodik a rendalapítónkkal, Boldog Gerhardinger Teréziával elindult küldetésen, mely szerint
    “Nevelés által megváltoztatható a világ!”

A korábban a Patrona Hungariae Alapítvány részére szánt 1%-os felajánlásokat idén már a következő névre várjuk:

Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány

adószám: 18006245-1-43

bankszámlaszám: 11705008-20415286

Kérjük támogatóinkat, hogy annak érdekében, hogy felajánlásukat személyesen is megköszönhessük, a kapott támogatás felhasználásáról hírt adhassunk, nyilatkozatban (ügyfélkapujukon elektronikus formában, vagy az EGYSZA adatlap kitöltése során) járuljanak hozzá, hogy nevüket és postai, illetve elektronikus levelezési címüket a NAV a Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvánnyal közölje. A Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány az ezúton kapott  adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a javára rendelkező  magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezeli. 


Ha adója egy százalékával célzottan valamelyik iskolánkat szeretné támogatni, ehhez információt az intézmények honlapján talál:

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (A Mi Patronánk alapítvány): https://patrona.hu/adomany

Svetits Intézet ( Svetits Alapítvány): http://www.svetits.hu/index.php/27-cimlap/60-1-szazalek

Karolina Iskola (Szegedi Iskolanővérek Alapítvány): http://www.karolinaiskola.hu/hivatalos/kiemelt-hirdetesek/ado11-a

SZIGNUM (Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány) : http://www.szignum.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=175

Köszönjük, hogy támogatásával részt vállal küldetésünkben!

Boldogasszony Iskolanővérek