Közösség és felelősségvállalás - Diákönkormányzatok találkozója a Patronában

Jubileumi évünk során iskoláink diájait is szeretnénk közelebb hozni egymáshoz, ezért mindegyik intézményünk vállalta, hogy az év során házigazdája lesz egy-egy olyan programnak, ahol megmutathatják értékeiket, és amely alkalmat teremt rá, hogy más iskoláink diákjait is vendégül lássák. Október 12-én, az első ilyen eseményen az iskolanővéri iskolák diákönkormányzatai találkoztak, a házigazda a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákönkormányzata, a Patrona DÖK volt.

Tovább...

A találkozó fotógalériája megtekinthető honlapunkon>>

Elsőként Fehérpataky Balázs, a gimnázium igazgatója és DÖK mentortanár ismertette a nap programját, majd Lobmayer M. Judit nővér köszöntötte a diákönkormányzati tagokat és tanáraikat. Elmondta, hogy a rendalapító, Boldog Terézia anya is felelősséget vállalt diáktársaiért, mikor náluk alig idősebben, 12 évesen tanár híján tanítani kezdte őket. Ezen örökség miatt érzik az iskolanővérek is fontosnak, hogy diákjaik közösségük aktív részeseivé váljanak. Ezután Rubovszky Rita főigazgató köszöntőjében elmondta, vezetőként munkatársaival mindig arra törekedtek, hogy modern, vonzó, korszerű, de hagyományaira büszke, azokat megélő közösséget hozzanak létre, és ebben különösen nagy segítségükre volt a formálódó Patrona DÖK.

Az egyes iskolák diákönkormányzatainak is alkalmuk volt röviden bemutatkozni: szervezeti felépítésükről, a választások módjáról, feladataikról, terveikről tudhattunk meg részleteket. Láthattuk, hogy az iskolák közösségi életének szervezésén felül mindenütt hangsúlyt kap a felelősségvállalás tágabb környezetünkért, diákjaink rendszeresen csatlakoznak olyan kezdeményezésekhez, mint a Teremtés Hete, vagy a 72 óra kompromisszumok nélkül.

A házigazda Patrona DÖK bemutatkozását Rubovszky Rita előadása követte, Társadalmi felelősségvállalás és a diákönkormányzat, mint az aktív felelős felnőtt élet gyakorlópályája címmel. Kiemelte a közösség szerepét, jelentőségét hivatalos és magánéletünkben egyaránt, megnevezte a civil társadalom nélkülözhetetlen összetevőit: a töltekezés, építkezés, felelősségvállalás hármasát. Példákat hozott arra, amikor a múltban egy-egy neves intézményben összekovácsolódott öregdiák-közösség együtt képes volt valami sorsfordító változást elérni a helyi, vagy akár a globális közösség életében, és kifejezte reményét, hogy a mai diákönkormányzatokkal sikerül ennek a magvait elvetni.

Ezután a diákok csoportokat alakítottak és a patronások irányításával a számukra már jól ismert World Café módszerrel a diákönkormányzatok munkáját és a diákközösség életét érintő témákat vitattak meg. A napot késői ebéd, és a vidéki vendégek számára múzeumlátogatás zárta.