Útmenti keresztek, népi imádságok

Itt jelen vagyon. Útmenti keresztek és XVII. századi imádságok címmel meditációs fotóalbumot adtunk ki. A fotók Mátraaljai Missziónk falvainak keresztjeiről készültek Bárdosné Kocsis Éva munkatársunk, Guba András piarista atya, Kiss Didák ferences testvér és Tornay Krisztina M. Petra nővér közreműködésével.

Tovább...

A mintegy tíz település – Markaz, Vécs, Abasár, Halmajugra, Pálosvörösmart, Kisnána, Domoszló, Visonta, Kápolna, Gyöngyös – útszéli feszületeiről készült anyagból harminckét fotót válogattunk ki.

A képek mellett rövid szövegeket találunk az 1640-ben elhunyt gyöngyösi Fráter Dusi Kis Jakab ferences atya magyar nyelvű népének-gyűjteményéből, az úgynevezett Gyöngyösi Toldalékból. Jakab atya a környék misszionárius papja volt a török hódoltság idején, kéziratos gyűjteményét a Gyöngyösi Ferences Könyvtár őrzi. A szövegeket fotózva is olvashatjuk, az eredeti kéziratot böngészve, s átírva is láthatók.

Olvasván felcsendülnek bennünk az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején a környéken élő katolikus hívek énekei, fohászai, megérint erőteljes képiségük, érzelmi erejük. A százharminc, kétszáz, háromszáz évvel később készült népi keresztek képi világával együtt e népéneksorok összhangban állnak: kép és szöveg erősítik egymást, egyik a másiknak segít a maga szépségében elemien, tisztán feltárulni. Annak titka válik általuk megközelíthetővé, amit az egyik szép ének tanít: Itt jelen vagyon...

A kötet megjelenését az EFOP1.3.7-17-2017-00073 pályázat támogatta.