Új tanácsost választott a Magyar Tartomány

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának káptalanja 2019. január 16. és 20. között Tahiban gyűlt össze a Szív Lelkiségi Központban, hogy új tartományi tanácsost válasszanak.

Tovább...

A 14 fős testület a leköszönő Bencze M. Regina nővér helyére Csermely M. Irén nővért választotta meg. Szolgálata két és fél évre szól. A választási folyamatot Roxanne Schares nővér, általános főnöknő és Ines Camiran nővér, általános tanácsos kísérték. Isten áldását kérjük az új tartományi tanács munkájára!”  

Az új tartományi tanács (balról: Csermely M. Irén nővér, Lobmayer M. Judit nővér tartományfőnöknő, Baráti M. Kinga nővér,