160 év – 160 nap

1861

A Csanádi Egyházmegyében a népoktatás, főleg a lányoké, még megoldatlan feladat. A püspök egyre több helyre hívja meg az iskolanővéreket Bajorországból. Hamarosan már magyarul oktatnak a német nővérek. Szeptemberben 9 jelölt beöltözése Temesváron.

Részlet Terézia anya leveléből Bonnaz Sándor csanádi püspöknek:

"München, 1861. április 8.

1860

A második házalapítás Temesvár-Gyárvárosban: népiskola, ipariskola, polgári iskola, háztartási iskola, napközi otthon, kollégium. Terézia anya személyesen nyitotta meg az új rendházat, és részt vett a novíciák fogadalomtételén. Perjámoson (Erdély) harmadik házunk alapítása: óvoda, népiskola, gimnázium, kollégium.

Terézia anya levele a gyárvárosi alapítással kapcsolatban, benne az első nővérek neveivel:

Temesvár, 1860. október 12.

Gyárvárosi nővérek

1859

Április 15-én hét jelöltet küld Terézia anya Münchenből Temesvárra, akik a városi bizottság előtt leteszik a tanítónői és a kézimunka-tanítónői vizsgákat. Beöltözésükre eljön Terézia anya, október 15-től 25-ig tartózkodik Temesváron.

Ezt megelőzően 1859 márciusában gyász sújt le a fiatal nővérközösségre: Ludmilla Schenk, az első főnöknő mindössze 33 évesen elhunyt. Nekrológjában így emlékeznek meg róla:

"Schenk Mária Ludmilla

Bajorországban született 1826-ban

Jelöltek Temesváron, régi típusú jelöltruhában

1858

Az első magyar rendház alapítása Temesvár-Belvárosban: népiskola, ipariskola, polgári iskola. Október 7-én érkezik meg az első hat nővér Münchenből Temesvárra, 10-én beiktatják őket, 11-én beiratkozás, és 12-én már indul is a tanítás.

Gabriella Pfaffenzeller, az egyik első nővér naplóját a Magyarországra vezető útról már honlapunkon is olvashatják!>>

A nővér emlékei az első tanítási napról:

160 év - 160 nap

160 éve, 1858. októberében érkezett meg a Magyar Tartományt megalapító hat bajor iskolanővér Temesvárra. Ünnepélyes beiktatásukra október 10-én került sor, az első tanítási nap pedig október 12-én volt.

Tíz éve, az alapítás 150 éves jubileuma alkalmából Farkas M. Margaréta nővér összeállította tartományunk évekre lebontott rövid történetét. Ez szolgált alapul ahhoz a Jubileumi zsoltároskönyvhöz, melyben az egyes évek eseményeit a 150 zsoltár egy-egy darabja egészítette ki.

Archív fotó a 19. század második feléből

Oldalak