160 év – 160 nap

1881

Temesvár-Józsefvároson új alapítás: Polgári iskola, Háztartási iskola, Napközi-otthon. Ez lett a Magyar Tartomány új Anyaháza. Bonnaz Sándor csanádi püspök építtette a Rendnek, máig is a város egyik legszebb épületének számít. Eljött Wiedemann Mária Margarita általános főnöknő, Terézia anya utóda. 20 posztuláns kapta meg a szerzetesi ruhát, 9 novicia tett fogadalmat, 27 nővér pedig örökfogadalmat. A főnöknő és kísérői a többi 11 rendházat is meglátogatták.

Földeákon is új alapítás: Népiskola, Óvoda.

1880

Bánátban (ma: Szerbia) új alapítás: Népiskola, Intézeti Elemi iskola, magániskolaként Felsőbb Leányiskola, amelyet idővel a Polgári iskola vált fel itt is, mint mindenütt.  A millennium évében új, nagy iskola épül majd Nagybecskereken.

1879

Szegedet március 12-én elpusztítja a tiszai árvíz. Az itt alapított ház és iskola megmarad, de szeptemberig nem működhet, és az állandó nedvesség miatt évek múlva lebontják, újat építenek helyébe

Terézia anya ebben az évben hal meg. Ekkor Magyarországon már 10 rendházban 143 nővér él és 64 jelölt, az oktatott gyerekek száma 4052. Terézia anya életében összesen 70 nővért és 60 jelöltet küldött Bajorországból.

1878

Oltványi Pál, a szegedi iskola alapítója és igazgatója, temető-kápolnát épít az alsóvárosi temetőben 60 sírhellyel a kápolna alatt. Ma (2008-ban) is ott nyugszik ő, a szülei és 13 iskolanővér, főleg az elsők közül.

1877

Perjámoson (Erdély) a püspök 40 m hosszú új földszintes épületet épít egészséges tantermekkel Lippán (Erdély) csoda történik: kiönt a Maros, de a nővérek házát nem árasztja el, hanem megáll a Nepomuki Szt. János szobornál

1874

Lugoson új alapítás: Népiskola, Óvoda, Polgári iskola. A 400 első lugosi diáklány vallási megoszlása: 205 római katolikus, 25 görög-katolikus, 70 görög-ortodox, 15 evangélikus, 85 Mózes-vallású.

Terézia anyától levél érkezik a szegedi iskolának, amelyben azt írja, hogy Szeged „gyöngyszeme” lesz a magyar tartománynak.

1873

Szeged-Alsóvároson új rendház alapítása: Felsőbb-leányiskola Tanítónőképző Szemináriummal, (a temesvári német jelöltek itt végzik már magyarul az iskolát) Intézeti Elemi iskola, Kollégium, Népiskola.

Szeptember 8-án Temesvárról 7 nővér érkezik, ünnepélyesen fogadja őket a város a vasútállomáson. Megkezdődik a tanítás.

1872

Oltványi Pál csanád-egyházmegyei prépost Szegedre teszi át lakhelyét, előkészíti Szeged-Alsóvároson az iskolanővérek szegedi alapítását, elhunyt nagybátyja, Oltványi István nagyprépost alapító megbízása szerint.

Oldalak