160 év – 160 nap

1901

Az iskolanővérek szegedi Katolikus Tanítónőképzője számára kétemeletes udvari szárnyat építtet a püspök a rend segítségével.

A debreceni Svetits Katolikus Tanítónőképzőben ebben az évben tartják az első képesítő vizsgát.

1900

Dessewffy Sándor csanádi püspök megalapítja Szegeden az iskolanővérek Tanítónőképzőjét, amely a régióban egyedülálló marad később is. Az igazgatóhelyettes Serbőczy M. Amanda. Az igazgatói feladatokat 1911-ig a „Királyi Egyházi Tanítóképző” igazgatója, Galler Kristóf pápai kamarás látja el, a „fi-tanítóképző” akkor csak egy saroknyira volt a nővérek zárdájától.

1899

Szegeden új, emeletes iskolarész létesül a Szentháromság utcában. Ezzel már három utcára nyílik az épületegyüttes. Müncheni tervek alapján és az ottani nővérek pénzbeli segítségével készül el.

1896

Debrecenben új alapítás Svetits Mátyásné alapítványából: a Svetits-Intézet több iskolatípust foglal magában.

A Temesvárról érkező 5 iskolanővért a vasútállomáson ünnepélyesen fogadja a város is. Még a református vallású lakosoktól is ez az üdvözlés hangzik: „Isten hozta a kálvinista Rómában!” Máig jól tud együttműködni a református és katolikus iskolaközpont Debrecenben.

1895

Csákon (Erdély) új alapítás: Népiskola, Óvoda. Dettán (Erdély) szintén új alapítás: Népiskola, Óvoda. Magyarországra látogat M. Hermanna Glink, Terézia anya után a 2. generális főnöknő.

1894

Temesvár Mehala nevű elővárosában új népiskolát alapítanak. Kiskunmajsán szintén új alapítás: polgári iskola, óvoda. Temesvár-Józsefvárosban megépül a Magyar Tartomány impozáns, nagy anyaháza, újabb iskolák jönnek létre az épületben. Megépül mellette a Miasszonyunk templom, amely ma is Bánát egyik legszebb műemléke.  I. Ferenc József kitünteti M. Abundantia nővért, az első magyarországi tartományfőnöknőt a „szolgálati kereszt arany fokozatával”. Szegeden polgári iskola indul.

1893

Szegeden Oltványi Pál prépost és igazgató adományából megveszik a nővérek a szomszéd házat, így az iskola bővítésével lehetővé válik a még felvételre várakozó tanulók iskolázása.

Oldalak