160 év – 160 nap

1911

Az új csanádi püspök dr. Glattfelder Gyula lett, aki elődeihez hasonlóan támogatta az iskolanővérek működését.

A szegedi tanítónőképző igazgatója Szőnyi (Ulrich) M. Paulina nővér lett.

1910

Temesvár külvárosában az ún. Máriaotthon alapítása: pihenőhely a beteg és kimerült nővéreknek és otthon az idős nővéreknek.

Pankotán új alapítás: Népiskola.

Makó-Újvárosban megtelepedés, Népiskola alapítás.

Budapesten a Rákócziánumban a nővérek háztartásvezetést és betegápolást vállalnak a fiúkollégium szolgálatában.

A fővárosban felsőfokú tanulmányokat végző iskolanővéreknek is a Rákócziánumban élő kis nővérközösség ad szállást.

1905

A századfordulón egymást váltották a különböző pedagógiai irányok, iskoláztatási rendeletek. Költséges szaktantermeket kellett kialakítani. Az iskolanővérek nagyobb iskolaközpontjaiban, Temesváron, Kolozsváron, Szegeden és Debrecenben minden terem megfelelt a legmodernebb pedagógiai követelményeknek.

Oldalak