Simon Mária Etelka vértanú

 

 

Simon Erzsébet az Arad vármegyei Meggyesegyházán született 1898. február 28-án öt gyermekes vasutas családban. Március 2-án keresztelték a község evangélikus templomában.
A családfőt, Simon Mihályt 1905-ben áthelyezték a Krassó-Szörény vármegyei Gavosdiára. A kis Erzsébet innen járt át a közeli Lugosra, ahol iskolanővérek oktatták az elemi ismeretekre. 1910-ben a család ismét költözött: Simon Mihály vasutast Gavosdia vasútállomásról Szegedre vezényelték át. Simon Erzsébet az iskolanővéreknél végezte el a négy polgárit, majd 1921-ben a Szeged Szabad Királyi város női felsőkereskedelmi iskolájában leérettségizett.

Két év múlva felvételét kérte az iskolanővérek kongregációjába. 1923. október 31-én a debreceni Szent Anna plébániatemplomban tette le a katolikus hitvallást. Jelöltként a Svetits Intézetben elvégezte a tanítónőképzőt, 1925-ben oklevelet kapott. 1926. augusztus 28-án a szegedi tartományi házban kezdte meg két éves újoncidejét, 1928. augusztus 19-én tette le az első fogadalmat.

etelka02
 Simon Erzsébet
(érettségi tablókép)

 

M. Etelka újoncnővér kéri, hogy a müncheni generális, elöljáró, Thoma M.Bruno anya /1909-1922-1928/, illetve Schricker M. Almeda anya /1928-1934-1955/ a szent fogadalmakhoz bocsássa.

 

etelka06
Simon Erzsébet
jelölt
 

Szeretett jó Tisztelendő Anya!

Azzal az alázatos kérelemmel, de gyermeki bizalommal járulok a szeretett jó Tiszt/elendő/ Anya elé, kegyeskedjék engem a sz/en/t fogadalmakhoz bocsájtani. Egyetlen vágyam, hogy a Miasszonyunk rendjében a szt. fogadalmakat letegyem s teljesen visszavonhatatlanul átadjam magam Istennek. Nincs más célom, mint szegény iskolanővér életemen át Krisztussal Krisztusért dolgozni és életem önfeláldozásával lelkem megszentelésén és a gyermeki lelkek megmentésén fáradni.

E nagy méltóságra tudom, érzem, hogy méltatlan vagyok, de egyedül Istenben bízom és buzgó imával kérem, adja meg szt. kegyelmét, hogy a szt. fogadalmak és a szt. szabályok szerint éljek és szt. hivatásomban mindhalálig kitartsak.

Alázatos kérelmemet megújítva a jóságos Tiszt. Anya kezeit gyermeki szeretettel csókolja méltatlan leánya

      Szeged, 1928. máj.1.                               Mária Etelka

 

 

Immár iskolanővérként a kiskunmajsai elemi népiskolában nagy lelkesedéssel kezdte meg pedagógiai működését. Kiváló tanítónőnek bizonyult. Állandóan képezte magát, néhány év elteltével már mintatanításokat tartott. Igényes volt, ugyanakkor meleg szívű, temperamentumos. Különös gonddal ügyelt a szegény, tanyasi családból érkezett gyermekekre. Leleményesen minden alkalmat kihasznált, hogy tanítványai lelki, szellemi érlelődését elősegítse.

 

Már az elemi iskola igazgatójaként elvégezte a tornatanár-képzőt, tornaterem híján a zárda udvarán vagy egy osztályteremben gyakorlatoztatta a kicsiket és a polgáristákat. Eközben ünnepélyeket rendezett, szakelőadásokat tartott, az iskolai tornavizsga színpompás látványára pedig mindig megmozdult a fél város.

etelka01
Simon Mária Etelka
nővér
szkapolna
A szegedi ház kápolnája (1925)

Karácsonykor és év végén - honnan-honnan nem - ruhával, lábbelivel, könyvekkel látta el a rászoruló családokat. Sodróan lendületes, munkás életet élt, szinte kifogyhatatlan energiája egyre mélyülő imaéletéből fakadt. 1935-ben Szegeden kötelezte el magát végleg a szerzetesi életnek: letette örök fogadalmát.


A háború kitörésekor légvédelmi és légoltalmi tanfolyamot végzett majd utána tartott is. Két nővértársával 1941-ben és 1943-ban Észak-Erdély falvaiban missziós körutat tett.
A szövetségesek bombázása keményen sújtotta Szegedet és a kunsági helységeket is. A nővérek, miután biztonságba helyezték a gyermekeket, a kápolnában és a rádió mellett térdelve hallgatták a tragikus szőnyegbombázások híreit, s imádkoztak, engeszteltek, osztoztak az egész meggyötört ország fájdalmában.


1944 májusában ünnepelték a kiskunmajsai zárdaiskola alapításának 50. évfordulóját. Hálaadó ünnepi beszédében Etelka nővér "pokoli erők tombolásáról" szólt, majd a júniusi - évzáró utáni lelkigyakorlaton - üldöztetésről, halálról, vértanúságról elmélkedett.

 

Augusztus 31-i feljegyzése:

 

"Együtt a közösség. Búcsúzik az egyéni és nemzeti szenvedésekkel annyira telített munkaévtől és beletekint a sejtelmes jövőbe. De amíg élnünk lehet és élnünk szabad, egyetlen dallam csendül ki szívünkből, lelkünkből, egyet ütemez munkánk és szenvedésünk, életünk és halálunk:
Téged Isten dicsérünk!"

etelka04
Etelka nővér osztálya körében

 

A megszálló szovjet csapatok 1944 októberében érték el Kiskunmajsát. Egy csoportjuk október 22-én rátört a zárdára. Etelka nővér az utcára nyíló ablakon át menekült, tudva, mi vár rájuk. Egy szovjet katona lelőtte. Nem halt meg azonnal, az iskola épülete melletti árokban, félig földdel borítva találták meg három nap múlva. Október 25-én temették el titokban a kiskunmajsai temetőben.

 

Az iskolanővérek közössége, élő családtagjai, egykori tanítványai és a majsaiak Simon M. Etelka nővért az odaadó szeretet hőseként és a tisztaság vértanújaként tisztelik. Emlékét az egykori zárdaiskola falán elhelyezett márványtábla hirdeti.

                                                                                                                                   Puskely Mária SSND

 

etelka09
Emléktábla a kiskunmajsai iskola falán
 
konyv

2005 őszén, az emléktábla avatásával egyidőben jelent meg Puskely Mária nővér könyve, amelyben Simon Mária Etelka nővér életét korabeli dokumentumokkal levelekkel, archív fényképekkel mutatja be.

 

Hevér Zoltán filmrendező 18 perces TV filmet készített róla.

 

Puskely Mária:
Simon Erzsébet Mária Etelka iskolanővér (Dokumentált életvázlat),
Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartománya
Budapest, 2005., ISBN 963-218-993-0