Áldás

Isten, az Atya
gondoskodjék mindnyájatokról,
tartson meg állhatatos hűségben
szent hivatásotokban!

 

Isten, a Fiú
váltson meg benneteket
a bűn minden bilincsétől:
Ő legyen az Út, amelyen jártok,
az Igazság, amelyet követtek,
az Élet, amelyet éltek!

 

A Szentlélek Isten
őrizzen meg benneteket
szeretetében és kegyelmében!

 

Mária
az isteni kegyelem Anyja és a mi rendi Anyánk,
öleljen mindnyájatokat szerető anyai szívére,
álljon mellettetek életben és halálban!

(Boldog Terézia anya)